... "προλετάριοι" αρχιτέκτονες όλου του κόσμου διαλυθείτε στη αναζήτηση της χαμένης αρχιτεκτονικής.. Άρης Κωνσταντινίδης, 1990

Τρίτη, 27 Οκτωβρίου 2009

Δευτέρα, 26 Οκτωβρίου 2009

Πέμπτη, 22 Οκτωβρίου 2009

Κυριακή, 18 Οκτωβρίου 2009

at the end of the day

at the end of the day
ήρθε με μέϊλ το πρωί
amon tobin
+

ισχύς διά της γνώσεως


και κάτι καινούργιο (;)
"...Τα στρατόπεδα που βρίσκονται στους αστικούς ιστούς αποδίδονται στις τοπικές κοινωνίες, μέσα στο πλαίσιο της νέας πολεοδομικής και χωροταξικής αντίληψης που πρέπει να επικρατήσει σε όλη τη χώρα.
..."
Ευάγγελος Βενιζέλος, υπουργός άμυνας
προγραμματικές δηλώσεις