... "προλετάριοι" αρχιτέκτονες όλου του κόσμου διαλυθείτε στη αναζήτηση της χαμένης αρχιτεκτονικής.. Άρης Κωνσταντινίδης, 1990

Σάββατο, 9 Ιανουαρίου 2010

αυτά λοιπόν


Κλείνω εδώ τη δημόσια έκθεση μου, η οποία πέρα από προσωπικούς λόγους, αφετηρία έχει ζητήματα που σχετίζονται με την πόλη και τη φύση, βασικούς άξονες τον αέρα τη γη και το νερό, χώρο τη δυτική Θεσσαλονίκη, και χρόνο ασαφή. Μπορεί κάποιος να βρει μέσα από δω, πέρα από τα διάφορα, κάποια στοιχεία για το πρώην στρατόπεδο Παύλου Μελά, αλλά και για αυτό που εγώ θεωρώ σημαντικότερο το Δενδροπόταμο, το κρυφό ποτάμι της δυτικής Θεσσαλονίκης.
Εδώ γύρω θα είμαστε να βλέπουμε την εξέλιξη της πόλης μέσα στο χρόνο.