... "προλετάριοι" αρχιτέκτονες όλου του κόσμου διαλυθείτε στη αναζήτηση της χαμένης αρχιτεκτονικής.. Άρης Κωνσταντινίδης, 1990

Πέμπτη, 6 Σεπτεμβρίου 2007

προϋπολογισμοί


εισήγηση προς τον κο πρόεδρο δημοτικού συμβουλίου έχοντας υπ' όψιν τις πολεοδομικές ρυθμίσεις σχετικά με .... παρακαλούμε να εισηγηθείτε τη συζήτηση και λήψη απόφασης, σχετικά με ...ώστε να προβούμε στην ανάλογη ρύθμιση... σύμφωνα με το έντυπο που επισυνάπτεται... ούτως ώστε ...

Δεν υπάρχουν σχόλια: